Standaardisatie

Standaardisatie als nieuwe norm;
procesoptimalisatie als uitkomst

Alle onderhoudsregels in de centrale database van Qur+ zijn zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Hierdoor zijn gegevens eenduidig en kunnen er standaardprijzen ingevoerd worden. Op deze manier kan altijd aantoonbaar gemaakt worden waar uw budgetten heen gaan. Daarnaast biedt de standaardisatie van onderhoudsregels ruimte om vanuit uw onderhoudsplan direct door te gaan naar het nieuwe aanbesteden.

Eén standaard, meer voordeel:

  • Uniformiteit als uitgangspunt
  • Gezonde basis voor contracteren
  • Overzichtelijke processen
  • Variabelen per situatie in te stellen

Daarom Qur+   Database met gefundeerde onderhoudsregels. - Continue prijstoetsing - Gebruiksvriendelijk - Kostenbesparing - 24/7 webbased - Focus op core business -Ondersteuning op het gebied van structuur en overzicht - Live rapportages en forecast - Marktconformiteitstoets wordt gemakkelijker - Inzicht in kosten; toetsbaar onderhoud - Procesversimpeling bij offerte- en aanbestedingstraject - Eén platform voor opdrachtgever, regisseur en contractant

Benieuwd naar wat Qur+ voor uw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demonstratie aan bij u op locatie! >>

                                                      Dashboard Qur+