Onderhoudsplan

Het onderhoudsplan als basis voor optimaal gebouwbeheer

Om te zien welk onderhoud op de korte en lange termijn nodig is om uw vastgoed goed te laten functioneren, is er een (meer)jaarlijks onderhoudsplan nodig (MJOP/JOP). In Qur+ is dit gemakkelijk op te stellen en te beheren. Alle mogelijke onderhoudsregels staan in de database. Daarbij heeft elke onderhoudsregel gestandaardiseerde waarden, denk hierbij aan de motivatie, risiconiveau, bestekteksten en diverse filter mogelijkheden als de AOC- en NL-SfB codering. Het is ook mogelijk om uw eigen onderhoudsregels aan te maken en te beheren.

Onderhoudsplan met Qur+

  • Gevulde, genormeerde  onderhoudsdatabase
  • 24/7 inzicht in uw onderhoudskosten
  • Direct alle bestekteksten bij uw onderhoudsplan
  • Scenario’s maken voor lange termijn
  • Toegankelijk voor externe partijen specialisten kunnen uw plan beheren
  • Dwarsdoorsnedes maken met de rapportagetool
  • Mogelijk om data te exporteren naar Excel

Daarom Qur+   Database met gefundeerde onderhoudsregels. - Continue prijstoetsing - Gebruiksvriendelijk - Kostenbesparing - 24/7 webbased - Focus op core business -Ondersteuning op het gebied van structuur en overzicht - Live rapportages en forecast - Marktconformiteitstoets wordt gemakkelijker - Inzicht in kosten; toetsbaar onderhoud - Procesversimpeling bij offerte- en aanbestedingstraject - Eén platform voor opdrachtgever, regisseur en contractant

Benieuwd naar wat Qur+ voor uw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demonstratie aan bij u op locatie! >>

                                                      Dashboard Qur+